Địa Chỉ IP 192.168.1.5 được Sử Dụng Cho Mục đích Gì?


192.168.1.5 là địa chỉ IP thứ năm trên mạng private 192.168.1.0 có dải địa chỉ được gán bắt đầu từ 192.168.1.1.

Địa chỉ IP 192.168.1.5 được cho là một địa chỉ IP private, và như vậy, người dùng hay thấy nó nhiều nhất trên các mạng gia đình với những router băng thông rộng Linksys. Tuy nhiên, các router khác cũng cũng có thể có thể sử dụng nó.

Khi được dùng làm địa điểm IP của thiết bị, 192.168.1.5 thường được gán tự động bởi router, nhưng admin cũng có thể thi hành thay đổi đó rồi cho dù cũng có thể có thể thiết lập router sử dụng địa điểm IP 192.168.1.5, mặc dù điều ấy ít thông dụng hơn.

Tìm hiểu địa điểm IP 192.168.1.5

  • Sử dụng địa điểm IP 192.168.1.5
  • Tự động gán địa điểm IP 192.168.1.5
  • Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.1.5
  • Các vấn đề với địa chỉ IP 192.168.1.5

Sử dụng địa điểm IP 192.168.1.5

Sử dụng địa chỉ

Khi địa điểm IP 192.168.1.5 được gán cho một router, bạn có thể truy cập nó qua URL http://192.168.1.5. Địa chỉ này càng phải được mở trên một thiết bị hiện đang nằm ở trong và một mạng, như trên điện thoại hoặc máy tính đã kết nối với router.

Nếu 192.168.1.5 được gán cho một thiết bị, bạn không thể truy cập nó như khi dùng nó cho router, nhưng nó có thể được sử dụng trong số tình huống khác.

Ví dụ, nếu bạn muốn xem thiết bị có đang làm việc trên mạng không, trong tình huống đó là máy in hoặc thiết bị mạng mà bạn nghĩ có thể đang ngoại tuyến, bạn cũng đều có thể kiểm tra bằng phương pháp dùng lệnh ping.

Một trường hợp khác mà đa số người sử dụng nhìn thấy địa chỉ IP 192.168.1.5 là khi kiểm tra thiết bị của chính họ để xem địa chỉ IP nào được gán cho nó. Đây thường là trường hợp khi dùng lệnh ipconfig.

Tự động gán địa chỉ IP 192.168.1.5

Gán tự động

Máy tính và các thiết bị khác bổ trợ DHCP thường tự động nhận địa điểm IP của chúng từ router. Router sẽ quyết định địa điểm nào sẽ được gán từ độ rộng nó quản lý. 

Khi một router được thiết lập trên mạng 192.168.1.0, nó lấy một địa điểm cho chính nó (thường là 192.168.1.1) và duy trì các địa điểm còn sót lại trong 1 pool. Thông thường, router sẽ gán các địa chỉ trong pool này theo thứ tự tuần tự. Trong tỉ dụ này bắt đầu bằng 192.168.1.2, kế đến là 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, v.v…

Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.1.5

Gán thủ công

Máy tính, game console, máy in cùng một số loại thiết bị khác cấp phép đặt địa điểm IP của chúng theo phương pháp thủ công. Dãy số “192.168.1.5” hoặc 4 nhóm – 192, 168, 1 và 5 – phải được nhập vào màn hình cấu hình trên thiết bị.

Tuy nhiên, việc chỉ nhập số IP không đảm bảo tính hợp thức của nó trên mạng vì router cũng phải được cấu hình để kể cả địa điểm IP 192.168.1.5 trong độ rộng địa điểm của nó. Nói cách khác, nếu mạng của bạn đang sử dụng phạm vi 192.168.2.x, ví dụ, thiết lập một thiết bị để sử dụng địa chỉ IP tĩnh 192.168.1.5 sẽ làm cho nó không có khả năng giao tiếp trên mạng, và do đó sẽ không hoạt động với các thiết bị khác.

Các vấn đề với địa điểm IP 192.168.1.5

Hầu hết các mạng chỉ định địa điểm IP private tự động sử dụng DHCP. Cố gắng gán 192.168.1.5 cho thiết bị theo phương pháp thủ công, như bạn đã đọc ở trên, cũng đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, các router sử dụng mạng 192.168.1.0 thường sẽ được 192.168.1.5 trong DHCP pool của chúng theo mặc định, và chúng sẽ không nhận biết liệu địa điểm này đã được gán cho thiết bị khách 1 cách thủ công hay chưa, trước khi cố gắng gán nó một cách động.

Trong tình huống xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng sẽ có gán và một địa điểm (một theo phương pháp thủ công cùng một được gán tự động), dẫn đến hiện tượng xung đột địa điểm IP và các vấn đề kết nối cho cả 2 thiết bị.

Thuê DHCP

Một thiết bị có địa điểm IP 192.168.1.5 được gán động có thể được gán lại một địa chỉ khác nếu như nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong 1 khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này, được gọi là thời gian thuê trong DHCP, thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng nhưng thường là hai hoặc ba ngày.

Ngay cả sau khi thời gian thuê DHCP hết hạn, một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa điểm trong đợt kế đến nó tham gia mạng, trừ lúc các thiết bị khác cũng đã hết hạn thuê.

Liên kết đọc thêm:

  • Tìm hiểu địa điểm IP 192.168.0.100 cho mạng cục bộ
  • Tại sao địa chỉ IP của Localhost là 127.0.0.1?
  • Tìm hiểu địa điểm IP Router 192.168.1.254

Biên tập: ITS

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác