Tại Sao địa Chỉ IP 10.0.0.2 được Sử Dụng?


10.0.0.2 là địa điểm IP được tìm thấy trên rất nhiều mạng máy tính cục bộ, nhất là mạng doanh nghiệp. Các router mạng cấp doanh nghiệp được gán địa chỉ IP 10.0.0.1 vì địa chỉ cổng cục bộ của chúng thường được cấu hình để bổ trợ mạng con, và địa điểm IP khách bắt đầu từ 10.0.0.2.

Địa chỉ này cũng là địa điểm cục bộ mặc định đối với một số model thiết bị router băng thông rộng tại nhà nhất định, tới từ các thương hiệu như Zoom, Edimax, Siemens và Micronet.

Tìm hiểu địa chỉ IP 10.0.0.2

  • Tại sao địa chỉ IP 10.0.0.2 lại phổ biến?
  • Tự động gán địa chỉ IP 10.0.0.2
  • Gán thủ công địa chỉ IP 10.0.0.2
  • Làm việc với địa chỉ 10.0.0.2

Tại sao địa chỉ IP 10.0.0.2 lại phổ biến?

Địa chỉ IP 10.0.0.2

Internet Protocol version 4 (IPv4) định nghĩa một số địa điểm IP nhất định bị có hạn sử dụng riêng, có nghĩa là chúng không thể được sử dụng cho máy server web hoặc máy server Internet khác. Phạm vi địa chỉ IP Private đầu tiên và rất lớn bắt đầu với 10.0.0.0.

Mạng công ty (nơi luôn muốn linh hoạt trong việc phân bổ một con số lớn các địa điểm IP) tự nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi việc sử dụng 10.0.0.0 làm địa chỉ mặc định của chúng, vì 10.0.0.2 là một trong các địa điểm trước mắt được phân bổ từ độ rộng đó.

Tự động gán địa điểm IP 10.0.0.2

Máy tính và các thiết bị khác bổ trợ DHCP cũng đều có thể tự động nhận địa điểm IP từ router. Router quyết định địa điểm nào được gán từ phạm vi mà nó quản lý (phạm vi này được coi là DHCP pool).

Router thường sẽ gán các địa chỉ này theo tuần tự (mặc dù thứ tự chưa được bảo đảm). Do đó, 10.0.0.2 thường là địa chỉ được cung cấp cho máy khách đầu tiên trên mạng cục bộ kết nối với router có địa điểm IP 10.0.0.1.

Gán thủ công địa điểm IP 10.0.0.2

Hầu hết các thiết bị mạng hiện đại bao gồm máy tính và game console, cấp phép người dùng gán địa điểm IP cho chúng theo phương pháp thủ công. Đây được coi là địa điểm IP tĩnh.

Để làm điều đó, cụm “10.0.0.2” phải được nhập vào màn hình cấu hình cài đặt mạng trên thiết bị. Router phải được cấu hình để gán địa chỉ cho thiết bị cụ thể đó, tùy thuộc vào địa chỉ MAC vật lý của nó.

Tuy nhiên, việc chỉ nhập các số này không đảm bảo này là địa điểm hợp thức để thiết bị đó sử dụng. Router cục bộ cũng phải được cấu hình để kể cả địa điểm 10.0.0.2 trong độ rộng được bổ trợ của nó.

Làm việc với địa chỉ IP 10.0.0.2

Làm việc với địa điểm 10.0.0.2

Việc truy cập một router được gán địa điểm IP 10.0.0.2 đơn giản như việc mở địa chỉ IP trên một URL thông thường, bằng phương pháp truy cập http://10.0.0.2.

Hầu hết các mạng đều gán các địa chỉ IP Private như 10.0.0.2 tự động thông qua việc sử dụng DHCP. Việc gắng gượng gán nó cho thiết bị theo cách thủ công cũng cũng đều có thể nhưng chưa được đề xuất do nguy cơ diễn ra hiện tượng xung đột địa chỉ IP.

Các router chẳng thể nhận thấy một địa chỉ cụ thể trong pool của nó đã được gán cho thiết bị khách theo cách thủ công hay chưa, trước khi gán nó 1 cách tự động. Trong tình huống xấu nhất, hai thiết bị không trùng lặp trên mạng sẽ có gán cùng một địa điểm IP 10.0.0.2, dẫn đến các việc kết nối không thành công cho tất cả hai thiết bị.

Liên kết đọc thêm:

  • Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X 
  • Cách truy cập vào địa chỉ IP 192.168.100.1
  • Thiết lập router mới sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.1

Biên tập: ITS

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác