Tìm Hiểu địa Chỉ IP 192.168.0.100 Cho Mạng Cục Bộ


192.168.0.100 là một địa điểm IP Private, có tức là nó được sử dụng độc quyền trên các mạng riêng nơi nó sẽ là địa chỉ IP của router hoặc một trong số thiết bị trên mạng.

Các nhà cung cấp router chỉ định các router của mình một địa chỉ IP Private mặc định. Địa chỉ 192.168.0.100 không cần là địa điểm router phổ biến, nhưng một vài model router băng thông rộng và các điểm truy cập sử dụng nó (và một vài thiết bị khác nữa), cho dù là một số model Netgear cùng một số máy in của SerComm và USRobotics.

Sử dụng địa điểm IP này để định cấu hình router hoặc các thiết bị khác của bạn bằng cách truy cập bảng điều khiển quản trị của chúng. 

Tìm hiểu địa chỉ IP 192.168.0.100

 • Các địa chỉ IP Private hoạt động như làm sao?
 • Truy cập bảng điều khiển quản trị của router
 • Có thể bạn chưa biết
  • Tìm địa chỉ IP của thiết bị
  • Cách tìm địa chỉ IP của máy in (IP mặc định của máy in)
  • Phân bổ địa chỉ IP 192.168.0.100 tự động
  • “Chuyển nhượng thủ công” địa điểm IP 192.168.0.100
 • Tránh xung đột địa chỉ IP

Các địa điểm IP Private hoạt động như ra sao?

Các địa chỉ IP trên mạng riêng không thể được truy cập trực tiếp từ Internet, nhưng cũng đều có thể được sử dụng để cho phép bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác cũng trên mạng đó.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) quản lý các địa chỉ IP và đã dành riêng một nhóm nhất định cho các IP Private. Đó là:

 • 10,0.0.0 – 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Các địa chỉ IP Private không thể được sử dụng bởi bất kỳ trang web hoặc thiết bị nào trên mạng Internet rộng hơn hoặc các mạng cục bộ khác. Ví dụ, thao tác ping đến địa chỉ này sẽ hoạt động nếu nó được tạo bởi một thiết bị khác trong mạng cục bộ, nhưng sẽ không hoạt động nếu được thực hành từ bên phía ngoài mạng.

Vì lý do này, các địa điểm IP Private chẳng luôn phải là duy nhất, ngoại trừ trong mạng cục bộ của chúng.

 Lưu ý rằng không có gì đặc biệt đối với bất kỳ địa điểm IP Private nào – một thiết bị trên mạng cục bộ không đạt được công suất hoặc được bảo mật tốt hơn khi dùng 192.168.0.100 làm địa chỉ, so với bất kỳ địa điểm riêng nào khác.

Truy cập bảng điều khiển quản trị của router

Bạn cũng có thể có thể định cấu hình router hoặc thiết bị khác của mình bằng cách truy cập bảng điều khiển quản trị. Nói chung, điều ấy chẳng càng phải có vì cài đặt mặc định của thiết bị thường sẽ phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cấu hình router – ví dụ, để thay đổi địa điểm IP mặc định hoặc gán địa điểm cụ thể cho một thiết bị trên mạng – bạn cũng có thể truy cập nó bằng cách nhập địa điểm IP vào thanh địa chỉ URL của trình duyệt, như sau:

  http://192.168.9.100  

Thao tác này sẽ khởi chạy bảng điều khiển quản trị của thiết bị. Bạn sẽ được nhắc nhập phối hợp tên người sử dụng và mật khẩu. Các router đi kèm với tên người dùng/mật khẩu mặc định. Tên người sử dụng thường là “admin” hoặc “user”, trong khi mật khẩu cũng cũng có thể có thể là “admin”, “user” hoặc “1234”. Một số thiết bị của nhà cung cấp không mang tên người sử dụng hoặc mật khẩu mặc định, vì thế bạn cũng có thể có thể truy cập vào bảng điều khiển của mình chỉ dễ dàng bằng phương pháp nhấp qua hộp thoại này.

Có thể bạn chưa biết

Hãy luôn đặt tên người sử dụng và mật khẩu mạnh trong bảng điều khiển dành riêng cho quản trị viên của router để ngăn người nào đó trên mạng cục bộ thay đổi cài đặt.

Tìm địa chỉ IP của thiết bị

Địa chỉ IP của thiết bị của bạn thường được in trên hộp hoặc ở phía đằng sau thiết bị. Nếu bạn chẳng thể tìm thấy nó, bạn có thể truy cập nó từ máy tính của bạn.

Để biết việc làm cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết: Cách định vị địa điểm IP thiết bị trên mạng cục bộ.

Cách tìm địa điểm IP của máy in (IP mặc định của máy in)

Bạn thường sẽ có thể nhận IP mặc định của máy in bằng cách truy cập Devices and Printers trong Control Panel (bằng cách bấm chuột phải vào máy in và chọn Printer Properties). Thông thường, địa chỉ IP được hiện trên trường Location của tab General hoặc trên tab Ports.

Để biết việc làm cụ thể, vui lòng tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách kiểm tra và cài đặt địa điểm IP cho máy in.

Phân bổ địa chỉ IP 192.168.0.100 tự động

Việc sử dụng thông dụng địa chỉ 192.168.0.100 là vì một router tự động gán nó cho một thiết bị trên mạng. Ví dụ, admin đôi khi cấu hình các router có địa điểm IP mặc định 192.168.0.1 để sử dụng 192.168.0.100 làm địa điểm bắt đầu của dải DHCP. Điều này cho phép thiết bị đầu tiên trên mạng nhận được một địa chỉ kết thúc bằng một số dễ nhớ hơn (100) thay vì địa chỉ tiếp theo trong chuỗi (2). Ngoài ra, các admin đôi khi cấu hình dải IP cho máy khách của router từ 192.168.0.2 – 192.168.0.99 đến 192.168.0.100 để gán địa điểm IP tĩnh.

“Chuyển nhượng thủ công” địa điểm IP 192.168.0.100

Hầu hết các thiết bị mạng bao gồm máy tính và game console đều cho phép đặt địa điểm IP theo cách thủ công. Địa chỉ “192.168.0.100” hoặc 4 nhóm chữ số 192, 168, 0 và 100 phải được nhập vào màn hình cấu hình trên thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉ nhập số này sẽ không đảm bảo nó sẽ hoạt động đối với thiết bị. Router mạng cục bộ cũng phải được cấu hình để kể cả 192.168.0.100 trong phạm vi địa chỉ IP của nó. Bạn có thể xem dải địa chỉ IP trong bảng điều khiển quản trị như đã thảo luận ở trên.

Tránh xung đột địa điểm IP

Các admin cần tránh tự gán địa chỉ này (hoặc bất kỳ địa điểm nào) thuộc phạm vi địa chỉ DHCP của router. Nếu không, xung đột địa điểm IP có thể dẫn đến việc router sẽ gán một địa chỉ đã được sử dụng. Kiểm tra cài đặt giao diện điều khiển của router để định vị nhóm DHCP mà nó đã sử dụng. Router xác định phạm vi này bằng phương pháp sử dụng phối hợp một số cài đặt bao gồm:

 • Network mask – Mạng con của router định vị địa điểm IP Private tối thiểu và tối đa được coi phép.
 • Start address – Số bắt đầu của độ rộng (được sử dụng để tiếp tục giới hạn trong mạng con).
 • Maximum number of clients – một giới hạn bổ sung mà một số router thực thi ngoài mask.

Liên kết đọc thêm:

 • Tìm hiểu địa điểm IP Router 192.168.1.254
 • Cách truy cập vào địa chỉ IP 192.168.100.1
 • 192.168.1.2: Địa chỉ IP router thông dụng

Biên tập: ITS

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác