Tìm Hiểu địa Chỉ IP 192.168.1.3


192.168.1.3 là địa điểm IP riêng, đôi lúc được sử dụng trên các mạng cục bộ. Mạng gia đình, nhất là các mạng có router băng thông rộng Linksys, thường sử dụng địa điểm này cùng theo với những địa điểm khác trong phạm vi bắt đầu từ 192.168.1.1.

Router cũng có thể có thể tự động gán 192.168.1.3 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ của mình hoặc quản trị viên cũng có thể thi hành thủ công việc này.

Tự động gán địa chỉ IP 192.168.1.3

Máy tính và các thiết bị khác bổ trợ DHCP có thể tự động nhận địa chỉ IP của chúng từ router. Router sẽ quyết định địa điểm nào được gán, từ độ rộng mà nó được thiết lập để quản lý. Khi router được thiết lập với độ rộng địa chỉ IP từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255, cần thiết một địa chỉ cho chính router đó – thường là 192.168.1.1 – và duy trì các địa điểm còn sót lại trong 1 nhóm (pool). Thông thường, router gán các địa chỉ trong pool này theo thứ tự tuần tự, bắt đầu từ 192.168.1.2, sau đó đến 192.168.1.3, v.v…, mặc dù thứ tự này chưa được đáp ứng chắc chắn.

Gán IP 192.168.1.3

Gán thủ công địa điểm IP 192.168.1.3

Máy tính, game console, điện thoại và hầu hết các thiết bị mạng hiện đại khác đều cấp phép đặt địa điểm IP theo cách thủ công. Toàn bộ địa điểm 192.168.1.3 hoặc bốn phần chữ số 192, 168, 1 và 3 phải được nhập vào màn hình cấu hình cài đặt mạng trên thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉ nhập số IP của bạn không đảm bảo thiết bị cũng có thể sử dụng nó. Router mạng cục bộ cũng phải được cấu hình để kể cả 192.168.1.3 trong độ rộng địa chỉ của nó.

Các vấn đề với địa điểm IP 192.168.1.3

Hầu hết các mạng chỉ định địa điểm IP riêng tự động sử dụng DHCP. Việc cố gắng gán 192.168.1.3 cho thiết bị theo cách thủ công, được gọi là quá trình gán địa chỉ IP “cố định” hoặc “tĩnh”, cũng cũng đều có thể thực hành nhưng chưa được khuyến khích trên mạng gia đình, do nguy cơ xảy ra xung đột địa điểm IP. Nhiều router mạng gia đình có địa điểm IP 192.168.1.3 trong DHCP pool của mình theo mặc định, và người dùng không kiểm tra xem nó đã được gán cho một thiết bị khách nào bằng cách thủ công chưa, trước lúc gán nó cho một thiết bị theo phương pháp tự động. Trong tình huống xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng cùng được gán với địa chỉ IP 192.168.1.3 – một thiết bị được gán thủ công và một thiết bị được gán tự động – dẫn đến sự cố kết nối không thành đạt cho tất cả 2 thiết bị.

Các vấn đề với 192.168.1.3

Một thiết bị có địa điểm IP 192.168.1.3 được gán động, có thể được gán lại một địa điểm khác nếu nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong một thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này (còn được coi là thời gian mượn trong DHCP) thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng tuy nhiên thường là hai hoặc ba ngày. Ngay cả sau khi khoảng thời gian này xong xuôi (thời gian mượn DHCP hết hạn), một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ trong đợt kế đến nó tham dự mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng gặp trạng thái tựa như (cũng hết thời gian mượn DHCP).

Liên kết đọc thêm:

  • Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính
  • Tìm hiểu địa điểm IP Router 192.168.1.254
  • Tìm hiểu địa điểm IP 192.168.0.100 cho mạng cục bộ

Biên tập: ITS

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác