Tìm Hiểu địa Chỉ IP 192.168.1.4


192.168.1.4 là địa chỉ IP thứ tư trong dải địa điểm từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255. Các router đường truyền rộng trong gia đình thường sử dụng địa chỉ IP này để gán cho các thiết bị cục bộ. Một router có thể tự động gán 192.168.1.4 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ hoặc admin cũng có thể thực hành vấn đề này thủ công.

  • Cách kiểm tra vùng địa lý thông qua IP
  • Cách tìm địa chỉ IP của máy tính khác trong mạng LAN
  • Hướng dẫn cách định vị địa chỉ IP trên máy tính

Tự động gán địa điểm IP 192.168.1.4

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ gán địa điểm IP động bằng phương pháp dùng DHCP cũng có thể có thể lấy địa điểm IP tự động từ router. Router quyết định địa điểm nào được gán từ độ rộng mà nó được thiết lập để quản lý (được gọi là “DHCP pool”).

Ví dụ, một router được thiết lập với một địa điểm IP cục bộ là 192.168.1.1 thường duy trì mọi thứ các địa điểm trong độ rộng bắt đầu từ 192.168.1.2 và hoàn thành bằng 192.168.1.255 trong DHCP pool của nó. Router thường gán các địa điểm trong độ rộng này theo thứ tự (mặc dù đôi khi thứ tự này cũng không được bảo đảm). Trong thí dụ này, 192.168.1.4 là địa điểm thứ ba trong dòng (sau 192.168.1.2 và 192.168.1.3) được phân bổ.

Địa chỉ IP

Gán thủ công địa điểm IP 192.168.1.4

Máy tính, điện thoại, game console, máy in và một số loại thiết bị khác cấp phép đặt địa chỉ IP theo cách thủ công. Toàn bộ IP “192.168.1.4” hoặc các cụm số 192, 168, 1 và 4 phải được nhập vào màn hình cấu hình IP hoặc cấu hình Wi-Fi trên thiết bị. Tuy nhiên, chỉ cần nhập số IP không đáp ứng thiết bị có thể sử dụng nó. Router mạng cục bộ cũng phải có mạng con (hay còn coi là network mask) được cấu hình để bổ trợ địa chỉ IP 192.168.1.4.

Các vấn đề thường gặp với 192.168.1.4

Hầu hết các mạng đều gán địa chỉ IP riêng bằng DHCP. Chỉ định 192.168.1.4 cho thiết bị theo phương pháp thủ công (một quy trình được coi là gán địa điểm “cố định” hoặc “tĩnh”) cũng cũng có thể thực hiện, nhưng chưa được khuyến nghị, trừ khi qui trình này đang thi hành bởi các chuyên gia được đào tạo.

Hiện tượng xung đột địa chỉ IP xảy ra khi hai thiết bị trên cùng một mạng được cung cấp và một địa chỉ. Nhiều router mạng gia đình có 192.168.1.4 trong DHCP pool theo mặc định, và họ không kiểm tra xem nó đã được gán cho một thiết bị khách theo cách thủ công hay chưa, trước lúc tự động gán nó cho 1 thiết bị khách hàng. Trong tình huống xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng sẽ được gán và một địa điểm IP 192.168.1.4 – một thiết bị được gán thủ công và một thiết bị được gán tự động – dẫn đến các vấn đề kết nối không thành công cho tất cả hai thiết bị.

Một thiết bị được gán địa chỉ IP 192.168.1.4 cũng có thể có thể được gán lại một địa điểm khác, nếu nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong một thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này được xem là thời gian mượn trong DHCP, thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng tuy nhiên thường là hai hoặc ba ngày. Ngay cả sau khi thời gian mượn DHCP hết hạn, một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ trong lượt tiếp theo nó tham gia mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng từng không còn thời hạn này.

Liên kết đọc thêm:

  • Router của bạn có sử dụng địa chỉ IP 10.0.0.1 không?
  • Cách truy cập vào địa chỉ IP 192.168.100.1
  • Thiết lập router mới sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.1

Biên tập: ITS

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác