File Excel Chấm Công Tự Động Hiệu Quả Đơn Giản 2018


Bảng chấm công bằng excel rất đẹp mắt 2018, việc làm bảng chấm công trên excel 2018, mẫu bảng chấm công theo giờ bằng excel 2018, bảng chấm công làm thêm giờ bằng excel 2018, tải bảng chấm công, mẫu bảng chấm công theo ca, mẫu bảng chấm công theo thông tư 200, cách chấm công chuyên viên 2018 Và rất nhiều từ khóa tìm kiếm. Hôm Nay sửa vi tính Trường Thịnh Group sẽ Share cho những bạn file chuẩn Đẹp mà chúng tôi thấy là ok nhất.

I. Link Dowload File excel chấm công Đơn giản chi tiết hiệu quả

https://goo.gl/ftz5ZS ( Update link ngày: 10/04/2018)
 

II. Nội dung file excel chấm công

Ngày lễ của Công ty
   
Ngày lễ của Công ty Mô tả
01/01/2017 Tết Dương Lịch
04/07/2017 Ngày Độc lập
24/11/2017 Lễ Tạ ơn
25/11/2017 Lễ Tạ ơn
24/12/2017 Lễ Giáng sinh
25/12/2017 Lễ Giáng sinh
Loại Ngày nghỉ
 
Danh sách Loại Ngày nghỉ
Nghỉ Ốm
Nghỉ phép
Nghỉ tang
Ngày nghỉ khác
Danh sách Nhân viên
       
Tên Nhân viên      
Nhân viên 1      
Nhân viên 2      
Nhân viên 3      
Nhân viên 4      
Nhân viên 5      
Công cụ theo dõi Ngày nghỉ của Nhân viên
         
Tên Nhân viên Ngày Bắt đầu Ngày Kết thúc Loại Ngày nghỉ Số ngày
Nhân viên 1 03/01/2017 03/01/2017 Nghỉ Ốm 1
Nhân viên 2 17/01/2017 18/01/2017 Ngày nghỉ khác 2
Nhân viên 3 18/01/2017 21/01/2017 Ngày nghỉ khác 3
Nhân viên 5 10/12/2016 16/12/2016 Nghỉ tang 5
Nhân viên 4 01/12/2016 02/12/2016 Nghỉ Ốm 2
Nhân viên 1 14/11/2016 18/11/2016 Nghỉ phép 5
Nhân viên 4 31/01/2017 04/02/2017 Nghỉ Ốm 4
Nhân viên 4 01/12/2016 06/12/2016 Ngày nghỉ khác 4
Nhân viên 4 10/12/2016 16/12/2016 Ngày nghỉ khác 5
Nhân viên 2 13/01/2017 15/01/2017 Nghỉ Ốm 1
Nhân viên 5 15/01/2017 20/01/2017 Nghỉ Ốm 5
Nhân viên 2 13/06/2017 15/06/2017 Nghỉ tang 3
Nhân viên 5 27/01/2017 03/02/2017 Nghỉ tang 6
Nhân viên 3 17/01/2017 18/01/2017 Nghỉ phép 2
Nhân viên 3 12/12/2016 17/12/2016 Nghỉ tang 5
Nhân viên 1 21/12/2016 22/12/2016 Ngày nghỉ khác 2
Nhân viên 1 14/12/2016 16/12/2016 Nghỉ phép 3
Nhân viên 2 29/11/2016 06/12/2016 Nghỉ tang 6
Nhân viên 5 03/12/2016 07/12/2016 Nghỉ phép 3
Nhân viên 1 31/01/2017 02/02/2017 Nghỉ tang 3
Nhân viên 1 24/11/2016 29/11/2016 Nghỉ Ốm 4
Nhân viên 2 05/12/2017 09/12/2017 Nghỉ phép 4
Nhân viên 5 11/04/2017 19/04/2017 Nghỉ phép 7

 

1 số từ khóa mà đổ mực in hay thấy tìm kiếm: mẫu file chấm công bằng excel , file chấm công bằng excel đẹp, chấm công bằng excel

Nội dung còn sót lại chi tiết trong excel các bạn tải về có những hàm tính toán chi tiết nhé
Về đầu trang: Mẫu file chấm công đẹp mặt 2018

Biên tập và Sưu Tầm: Sửa máy tính ITS: HCM

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác