Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016 không cần phần mềm


Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016 mới nhất 2017

Hướng Dẫn từ sửa máy tính tại gia giúp bạn Active Office 2016 kịp thời nhất thành công 100% . Kích hoạt miễn phí Microsoft Office 2016 Professional Plus không cần mua bản quyền.

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Tính năng nổi bật khi Active Office 2016

Các tính năng mới mà sửa máy tính tại gia quận 2 khám phá được:

Tell Me là một công cụ mới, giúp chúng ta tìm kiếm nhanh một tính năng nào đó trong trường hợp không nhớ phải nhấn vào đâu, chẳng hạn làm làm sao để tô đậm chữ, in nghiêng, tăng kích thước lùi dòng, cách dòng văn bản…

Tính năng Sway mới cho phép tạo slide thuyết trình siêu nhanh.

Ảnh chèn vào thông minh hơn, có thể tự động xoay chiều

Đọc được tài liệu cũ, cũng có thể dùng để làm mở lại các file văn bản cũ nhưng vẫn còn lưu trữ

Các bước tạo file Active Office 2016

Đầu tiên, cài đặt Microsoft Office 2016 Professional Plus, sau đó tắt đi – Nếu đã cài, tiến hành bước kế.

Tạo file theo sửa máy tính tại nhà quận 7 để  Kích Hoạt Bản Quyền Office 2016

Ở mục Start tìm kiếm của Windows, gõ Notepad, sau đó mở lên và copy đoạn chữ bên dưới vào file Notepad:

 @echo off title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" > nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" > nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 > nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM > nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB > nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 > nul&set i=1 :server if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com if %i%==4 goto notsupported cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% > nul&echo ============================================================================&echo.&echo. cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server) explorer "//fptshop.com.vn"&goto halt :notsupported echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps :halt pause 

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Save lại file Notepad phía trên với tên “active.cmd”

Các bước Crack Office 2016

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Tiếp đến, chuột phải trên file “active.cmd”, chọn Run as Admin.

Crack Office 2016 mau nhất

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Tiếp đến, chuột phải trên file “active.cmd”, chọn Run as Admin.

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Kiểm tra Active Office 2016

Hướng dẫn cách Crack Office 2016 Active Office 2016

Cuối cùng, mở Office và cùng kiểm chứng, mọi thứ đã được hoàn thành

 

Biên tập và Sưu Tầm: Sửa máy tính ITS: HCM

Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng
Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài Viết Khác