Từ khóa: Củ sạc

Apple vô tình để lộ củ sạc 35 W – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Apple vô tình để lộ củ sạc 35 W – Tin

Apple tiết kiệm 6,5 tỷ USD nhờ bỏ sạc, tai nghe – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Apple tiết kiệm 6,5 tỷ USD nhờ bỏ sạc, tai nghe