Từ khóa: Deepfake

Mạng xã hội Trung Quốc cấm bản sao của Elon Musk – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Mạng xã hội Trung Quốc cấm bản sao của Elon Musk

Elon Musk muốn gặp 'bản sao' ở Trung Quốc – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Elon Musk muốn gặp 'bản sao' ở Trung Quốc – Tin

Tranh cãi về AI giả giọng nói – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Tranh cãi về AI giả giọng nói – Tin Công Nghệ