Từ khóa: dịch chuyển đám mây

FPT Smart Cloud và VMware thảo luận cách thức chuyển đổi hạ tầng ‘lên mây’

Web Suamaytinhits.com có bài: FPT Smart Cloud và VMware thảo luận cách thức chuyển đổi