Từ khóa: facebook

Ông chủ Facebook: 'Mỗi sáng thức dậy như bị đấm vào bụng' – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Ông chủ Facebook: 'Mỗi sáng thức dậy như bị đấm vào

Bốn 'nỗi đau' của Meta – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Bốn 'nỗi đau' của Meta – Tin Công Nghệ Số hóa

Facebook phải trả 37,5 triệu USD vì theo dõi vị trí người dùng – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Facebook phải trả 37,5 triệu USD vì theo dõi vị trí

Trình duyệt trên Facebook thu thập dữ liệu nhạy cảm – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Trình duyệt trên Facebook thu thập dữ liệu nhạy cảm –

Apple từng muốn 'chia tiền' với Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Apple từng muốn 'chia tiền' với Facebook – Tin Công Nghệ

Facebook siết nhân viên kiểm duyệt nội dung – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Facebook siết nhân viên kiểm duyệt nội dung – Tin Công

Mark Zuckerberg dần bị cô lập – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Mark Zuckerberg dần bị cô lập – Tin Công Nghệ Số

Ứng dụng di động ngốn thời gian thế nào – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Ứng dụng di động ngốn thời gian thế nào – Tin

Chương đen tối cho đế chế của Zuckerberg – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Chương đen tối cho đế chế của Zuckerberg – Tin Công

Mark Zuckerberg bán nhà – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Mark Zuckerberg bán nhà – Tin Công Nghệ Số hóa CEO