Từ khóa: FaceID

FPT IS nhận chứng chỉ chống giả mạo FaceID – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: FPT IS nhận chứng chỉ chống giả mạo FaceID – Tin