Từ khóa: FAIC 2021

FPT kỳ vọng đưa Việt Nam thành trung tâm AI của khu vực – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: FPT kỳ vọng đưa Việt Nam thành trung tâm AI của