Từ khóa: FPT Software

FPT Software và Landing AI cung cấp giải pháp nhà máy thông minh – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: FPT Software và Landing AI cung cấp giải pháp nhà máy

Chàng kỹ sư giúp hàng trăm nghìn người tiếp cận lập trình – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Chàng kỹ sư giúp hàng trăm nghìn người tiếp cận lập

Tổng giải thưởng nửa tỷ đồng cho cuộc thi về AI – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Tổng giải thưởng nửa tỷ đồng cho cuộc thi về AI