Từ khóa: Frances Haugen

Nhân viên Facebook kiệt sức, lo công ty thất bại – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Nhân viên Facebook kiệt sức, lo công ty thất bại –

Châu Âu thúc đẩy ra luật mới sau bê bối Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Châu Âu thúc đẩy ra luật mới sau bê bối Facebook

'Hồ sơ Facebook' – khủng hoảng lớn nhất của mạng xã hội – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: 'Hồ sơ Facebook' – khủng hoảng lớn nhất của mạng xã

Những tiết lộ chấn động mới về Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Những tiết lộ chấn động mới về Facebook – Tin Công

Nhân viên cũ tố Facebook hai mặt – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Nhân viên cũ tố Facebook hai mặt – Tin Công Nghệ

Sự hai mặt của Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Sự hai mặt của Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

'Văn hóa' phớt lờ nhân viên của Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: 'Văn hóa' phớt lờ nhân viên của Facebook – Tin Công

Facebook bị kêu gọi xóa sổ – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Facebook bị kêu gọi xóa sổ – Tin Công Nghệ Số

Bốn sự thật về Facebook bị nhân viên cũ phơi bày – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Bốn sự thật về Facebook bị nhân viên cũ phơi bày

Ác mộng tồi tệ nhất của Facebook – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Ác mộng tồi tệ nhất của Facebook – Tin Công Nghệ