Từ khóa: giả mạo

Dùng deepfake giả mạo ứng viên xin việc – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Dùng deepfake giả mạo ứng viên xin việc – Tin Công