Từ khóa: Hàn Quốc phạt Google

Google bị phạt 177 triệu USD vì 'lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường' – Tin Công Nghệ Kinh doanh

Web Suamaytinhits.com có bài: Google bị phạt 177 triệu USD vì 'lợi dụng vị trí