Từ khóa: họp quốc hội

Nghị sĩ Canada họp trực tuyến từ nhà vệ sinh – Tin Công Nghệ

Web Suamaytinhits.com có bài: Nghị sĩ Canada họp trực tuyến từ nhà vệ sinh –