Từ khóa: Hue-S

Viettel Solutions và câu chuyện xây dựng thành phố thông minh tại Huế – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Viettel Solutions và câu chuyện xây dựng thành phố thông minh