Từ khóa: Industrie 4.0 Award

Nhà thông minh Lumi nhận giải thưởng về công nghệ 4.0 – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Nhà thông minh Lumi nhận giải thưởng về công nghệ 4.0