Từ khóa: Jony Ive

Apple ngừng hợp tác với Jonathan Ive – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Apple ngừng hợp tác với Jonathan Ive – Tin Công Nghệ