Từ khóa: ngành bán dẫn

Đạo luật Mỹ đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Đạo luật Mỹ đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu