Từ khóa: nhà máy chip

Intel xây nhà máy chip lớn nhất thế giới – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Intel xây nhà máy chip lớn nhất thế giới – Tin