Từ khóa: qubit

Trung Quốc chế tạo máy tính lượng tử mạnh nhất thế giới

Web Suamaytinhits.com có bài: Trung Quốc chế tạo máy tính lượng tử mạnh nhất thế