Từ khóa: RAM

Khi nào thì cần phải nâng cấp RAM cho máy tính?

Khi nào thì cần phải nâng cấp RAM cho máy tính? 1. RAM là gì?