Từ khóa: Steve Wozniak

Máy tính đầu tiên của Apple được đấu giá gần 6 tỷ đồng – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Máy tính đầu tiên của Apple được đấu giá gần 6